Can Filtre
       ÜRÜNLERİMİZ
Hava Filtreleri
Yağ ve Hidrolik Filtreleri
Yakıt Filtreleri
Doğalgaz Regülatör ve LPG Filtre
Elektrostatik Toz Boya Filtreler
Toz Kumlama Filtreler
Gemi Sintine Filtreler
Akaryakıt Sayaç ve Pompa Filtreler
Torba Filtreler
Seperatör ve Hava Filtreleri
Kurutucu Filtreler
Radyal Tip Hava Filtreleri
Özel Tasarım Filtreler
 
 
 

Seperatör ve Hava Filtreleri

  Seperatörler

  Günümüzde endüstriyel alanlarda faal olan enerji sistemlerine göre “Vida Tipi” kompresörlerinin kullanışlı ve ekonomik oluşu son yıllarda yaygınlaşmasını sağlamıştır.

  Vida tipi kompresörlerde yağ; hava ile birlikte sisteme enjekte edilir. Burada gerekli olan temiz hava separatöründe ayrışarak verimli şekilde kullanıma hazır hale gelir. Yağ tekrar geri emilerek sisteme dahil edilir.

  Seperatörlerde hava akış yönü dıştan içe, içten dışa olarak sınıflandırılır.

  Kompresörlerden gerekli randımanın alınabilmesi için; yağın kalitesi, yağ filtresinin ve hava filtresinin temizliğinin periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Böylece seperatörden ve dolayısıyla kompresörden istenilen enerji alınacaktır.

  Can Filtre olarak yerli ve yabancı firmaların üretmiş olduğu hammaddeleri kullanarak gerekli özen ve yüksek kalite standartlarıyla Hava/Yağ Seperatörlerini kullanıcısına sunmaktadır.

Etiket Kelimeler: Seperatör Filtreler Separatörler, hava seperatörü, toz temizleme seperatörü, seperatör imalatçıları

sayfaweb